מילונאות

מושגים מתחום הסמנטיקה:

הומונימיה – מילים הומונימיות שוות בהגייתן ובכתיבתן, אך שונות במשמעויות שלהן, מקורן של המילים שונה. אין ביניהם כל קשר משמעותי. לכן הן מופיעות במילון כערכים נפרדים, ולפני כל ערך מופיעה אות סודרת (א', ב', ג'...). דוגמא: א. בר- ניתן ל-, ראוי ל- ב. בר- תבואה, גידולים. ג. בר- פתוח.

פוליסמיה – מילה בעלת משמעויות אחדות. בין המשמעויות יש קשר שנוצר ממשמעות בסיסית אחת. בניגוד למילים הומונימיות שבהן המשמעויות באות ממקורות שונים, למשמעויות המילים הפוליסמיות מקור משותף. דוגמא: ערוץ: 1. אפיק, מעבר צר בין הרים. 2. נתיב העברת תקשורת ממוחשבת.

קונוטציה – משמעות רגשית שמתלווה למשמעות בסיסית של מילה. יש קונוטציות חיוביות ויש קונוטציות שליליות. מילים בעלות קונוטציה נקראות "מילים טעונות". דוגמא: זבל (קונוטציה שלילית), אשפה (קונוטציה חיובית*.

ניגודים – מילים בעלות קשר כלשהו, שיש ביניהן הבדלי משמעויות באופנים שונים.

נרדפות – מיוצג על ידי שתי מילים או יותר. למילים אלה משמעות זהה, וניתן לומר שהן מילים נרדפות. אפשר להחליף מילה במילה אחת בלי שמשמעות המשפט תשתנה.

נרדפות חלקית – המשלב הלשוני (רמת הלשון), דוגמא: שמש, חמה (משלב לשוני גבוהה יותר). מטען הרגשי, דוגמא: פנים, פרצוף (מטען רגשי שלילי). עוצמה, דוגמא: כעס, התרגז (עוצמה חלשה יותר). הקשר, דוגמא: שפה, לשון (דקדוקי).

שדה סמנטי – שימוש במילים מאותו תחום (לא התחום שבו עוסק המאמר לשם המחשת ודגשת טענת הכותב.

מטאפורה – שימוש במילה או צירוף שלא במשמעותו הרגילה, אלא במשמעות מושאלת, תוך יצרית מושג חדש. המטאפורה היא ציור לשוני המהווה אמצעי המחשה. לדוגמא: ליבו נמס", זוהי מטאפורה המלמדת על פחד או על התרככות.

צירוף כבול – צירופן של שתי מילים או יותר למשמעות אחת קבועה, בצורה שאי אפשר לשנות את מרכיביו של הצירוף. הצירוף הוא מושג מילוני. דוגמא: טביעת עין, גמילות חסדים, חכם בלילה.

 

תעודת זהות למילונים:

שם המילון

היבטים

מילון אבן שושן (ישן)

מילון אבן שושן (חדש)

מילון "רב מילים" (שוויקה)

מילון ספיר (ההווה)

שנת ההוצאה (פרסום)

1970, אברהם אבן שושן.

2003, פרופסור משה אזר אבן שושן.

פרופסור יעקב שוויקה.

1998

סוג המילון

מקיף, ללשון הערבית הספרותית המדעית והמדוברת.

מקיף ועדכני ללשון העברית לתקופותיה.

מקיף ועדכני לעברית החדשה בת זמננו.

עדכני, שימושי ללשון ימינו. משמעויות הרווחות בימינו מכל התחומים.

מטרת הוצאת המילון

צורך במפעל חיים שלם. לשמור ולזכור את כל אוצר המילים, השפה כמו שיהא.

ביקוש למילון עדכני. רענון הסברים, הוספת רבדים שונים, סלנג, לועז, התפתחות החברה, נכנסו מושגים חדשים.

צורך לזכור את העברית בת זמננו, השפה משתנה.

מילון ידידותי למשתמש, מספק תשובה לקורא המתמודד עם טקסטים מגוונים.

קהל היעד (הנמענים)

קהל הרחב, תלמידים, חוקרי השפה.

קהל הרחב, תלמידים, חוקרי השפה.

לקהל הרחב, תלמידים.

הקהל הרחב.

יחס המחבר לטהרנות (שמירת השפה), שימוש בלעז ונורמטיביות תקינות).

מביא את העברית הנורמטיבית, השפה על בוריה.

משלב עברית נורמטיבית עם כל שאר משלבי הלשון.

מביא את כל 8 משלבי הלשון: דבורה, (יום יומית), סלנג, עגה, קללות,ספרותית, מקראית.

ייצוג של מילים מכל התחומים ומכל המשלבים, אין מילים נדירות או הנמצאות רק במקורות הקדומים, עדכני לשפה הדבורה בעיקר. מילים בלועזית.

* הייתה התפתחות טכנולוגית, חברתית, תרבותית וכו' במהלך השנים.

 

מושגים לצורך השוואה בין מילונים:

גיזרון (אטימולוגיה, ציון המקור):

בדרך כלל מופיע בסוגריים מרובעים ליד הערך המילוני. הכוונה לגיזרון, מאין נלקחה המילה, למשל: אכדית, ארמית, ערבית, לועזית וכו'.

סדר המשמעויות (סדר ההגדרות):

1.       מן הרווח אל הנדיר

2.       מן הקדום אל העכשווי.

דרך סידור הערכים (הצגת הערך):

1.       כתיב חסר – ערכים בכתיב מנוקד.

2.       כתיב מלא – ערכים בכתיב חסר ניקור (עם אימות קריאה).

מידע דקדוקי (פרטים דקדוקיים):

לגבי שם עצם:

1.       חלקי דיבר – שם עצם, פועל, שם תואר, מילת יחס, שם פועל וכו'. (אם אין ציון לגבי חלק הדיבר, אזי מדובר בשם עצם).

2.       מין – זכר, נקבה.

3.       צורות נטייה – יחיד/יחידה, רבים/רבות, נסמך, כינוי קניין.

לגבי פועל:

1.       שורש.

2.       הצרכה – מילת יחס מוצרכת המופיעה בפועל.

פועל יוצא (פ"י) – אחריו תופיע מילת יחס (או אות יחס), צריך את אות היחס הזאת.

פועל עומד (פ"ע) – לא תופיע אחריו מילת יחס (או אות יחס), אין צורך במילת יחס.

3.       נטייה – בבנייני הפועל.

ציון תחומי החיים:

לדוגמא: כדורגל, עיתונות, ספרות, רדיו, חקלאות וכו'.

הגדרות כלליות או מפורטות:

1.       הגדרה על ידי נרדף או על ידי תרגום.

2.       הגדרה על ידי ניגוד או דרך השלילה.

3.       הגדרה קלאסית (הכללה + הבחנה): הכללה – המילה המוגדרת מוכללת בתוך קבוצת פריטים. הבחנה – מראה את ייחודו של הפריט.

דוגמאות שימוש (מקור המובאות):

1.       תקופת הלשון – מובאות מן המקורות. לדוגמא: לשון חז"ל, לשון המקרא, מן הספרות וכו'.

2.       דוגמאות מומצאות.

3.       היעדר דוגמאות.

צירופים:

1.       צירופים כבולים.

2.       ניבים ומקורותיהם.

3.       פתגמים.

 

ראשי התיבות העיקריים:

ראשי התיבות

פירוש

דוגמא

ז'

זכר (שם עצם בלשון זכר)

ספר

ז"ז

זכר זוגי (שם עצם זכר המסתיים בצורת "ים")

מספריים

זו"נ

זכר ונקבה (שם עצם המצוי בלשוננו, לפעמים בזכר ולפעמים בנקבה)

אש, רוח

ז"ר

זכר ריבוי (שם עצם זכר המצוי בלשוננו או שנרשם במילון בצורת הריבוי)

זקונים, בתים

י'

יחיד

סבון

ל'

לועזית

מוזיאון

מ"ג

מילת גוף (מכנה את העצם בלא לקראו בשמו הפרטי)

הוא, זה

מ"ח

מילת חיבור (מקשרת חלקים שונים במשפט או משפט למשפט)

אבל, או, כי

מ"י

מילת יחס (מורה על היחס בין עצמים או בין פעולה לעצם)

אל , עם

מ"ק

מילת קריאה (מבטאת רגש וכו')

היידה!, וי!

מ"ש

מילת שאלה)

למה? מדוע?

נ'

נקבה (שם עצם בלשון נקבה)

תמונה

נ"ז

נקבה זוגית (שם עצם נקבה המסתיים בריבוי צורת "ים")

עיניים, ידיים

נ"ז

נקבה ריבוי (שם עצם נקבה המצוי בלשוננו או שנרשם במילון בצורת ריבוי)

בחורות, נשים

ע'

ערך

דינוזאור

פ'

פועל

כתב, ישב

פ"י

פועל יוצא (מביע פעולה המכוונת ועוברת מן העצם הפועל אל עצם אחר המקביל את הפעולה)

סגור את הדלת

פ"ע

פועל עומד (מביע פעולה הנשארת בעצם הפועל ואינה עוברת אל אחר)

ישן, עמד

פעו"י

פועל עומד ויוצא (פועל המצוי בלשון לפעמים כעומד ולפעמים כיוצא)

הפך את הכסא, שערו הפך לבן

ר'

ריבוי

עציצים

ר"ת

ראשי תיבות (צירוף של אותיות ראשונות של מילים אחדות)

זצ"ל – זכר צדיק לברכה

ש"מ

שם מספר)

אחד, עשרים

ש"פ

שם פרטי)

אברהם, ירדן

ת'

תואר (מילה המתארת איכות או מהות של עצם)

יפה, עני, ארוך

תה"פ

תואר הפועל (מילה המתארת אופן פעולה, זמן פעולה, מקום פעולה וכו')

היטב, היום, במהירות

תו"ז

תואר וזכר (תואר במין זכר המשמש גם כשם עצם)

חכם, זקן

תו"נ

תואר ונקבה (תואר במין נקבה המשמש גם כשם עצם)

זקנה

ת [תמ]

ספרות התלמודים והמדרשים העתיקים.

בן סירא, מגילות גנוזות

ב [יב] ΅

ספרות ימי הבניינים

פיוטים, ספרות המחקר, פרשנות, הספרות הרבנית.

ח [עח] ¡

ספרות (עברית) חדשה

ספרות ההשכלה ועד ימינו

ל [מז] ¸

מונח לועזי בינלאומי הרווח בספרות.

אצטדיון

[ת"נ]

תנ"ך

ויאמר

[אר]

ארמית

דצלותא